ΚΟΖΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε.

pic.jpg
ΜΑΡΙΤΣΑ
Ρόδος - Τ.Κ.: 85106
τηλ: 22410 48550
e-mail: anatsab@otenet.gr
Ισολογισμοί
 
Χρήση 2014    
Χρήση 2013    
Χρήση 2012    
     
     
     
     
Ανακοινώσεις
 
Πρόσκληση Γ.Σ. 30/09/2015    
Πρόσκληση Γ.Σ. 30/06/2014